وب سرویس سامانه پیامک

آدرس وب سرویس پیامک

http://webservice1.link/ws/v1/rest/sms/{method}.json

که به جای عبارت {method} نام متد مورد نظر قرار می‌گیرد.

 

کلید تبادل با سرور پیامکی

تمامی متد های پنل پیامکی با استفاده از کلید تبادل سرور پیامکی قابل استفاده خواهند بود. برای دریافت کلید تبادل وارد پنل فروتل شده و در درگاه تبلیغات قسمت پیامک کلید تبادل را دریافت نمایید.

نمونه کلید تبادل اطلاعات را در زیر مشاهده می کنید:

$API = "3cf4998cc23fb379800d37ee07a792c829980bf7ffbfc5c302780dba0b0bbd4f";

دریافت میزان شارژ پنل پیامکی

با استفاده از این متد می توانید میزان شارژ پنل پیامکی خود را دریافت نمایید.

$json = new jsonRPCClient('http://localhost/bazaryabi/SmsService');
$KEY = '7D23746FBB937AF4A01EE98750A042921B5CB5E491BFCB7840D16698957DF765';
$charge = GetCharge($KEY);

 

ارسال پیامک

با استفاده از این متد می توانید یک پیامک را ارسال کنید.

 

$json = new jsonRPCClient('http://localhost/bazaryabi/SmsService');
$KEY = '7D23746FBB937AF4A01EE98750A042921B5CB5E491BFCB7840D16698957DF765';
$Sender = '3000XXX';
$Recipients = array('09153XXXXXX','09154XXXXXX','09363XXXXXX');
$Message = 'Salam! Khobi?';
$TimeSend = 0; // Now();
$result = SimpleSendSms($KEY,$Sender,$Recipients,$Message,$TimeSend);