لطفاً پس از پر كردن فرم زير از بخش ورود همكار وارد شويد و در بخش روشهاي كسب درآمد ، روي لينك كسب درآمد از گوپس را كليك نمائيد.